Tümör Markerları

CEA, Karsinoembriyonik antijen
Kolorektal kanserin takibinde önemlidir. Diğer bazı kanser türlerinde de serum düzeyi artar(meme, akciğer, pankreas, karaciğerTüm kolorektal kanserlerde CEA artışı olmaz, ayrıca bazı iyi huylu durumlarda CEA düzeyleri artabilir. Bu açıdan toplumun geneline uygulanabilecek bir tarama testi olarak önerilmez. Sigara içen kişilerde yüksek seyredebilir.
CEA düzeyi popülasyonun %97’sinde <3.0ng/mL dir. Tümoral oluşumlarda genellikle ve metastaz varsa 20ng/mL üzerinde değerler söz konusudur.
Referans değerler: 0.0-5.0 ng/mL

CA12-5, Kanser antijeni 125
Over kanserinin tanı ve takibinde kullanılır. Hamilelikte, adet döneminde, endometrioziste ve enfeksiyonlarda serum düzeyi artabilir. Erken over kanserlerinde ca125 düzeyleri normal olabilmektedir. Ayrıca yukarıda sayılan durumlarda da serum düzeyi artabileceğinden over kanserlerinde tarama testi olarak kullanılması önerilmemektedir. Menopoz öncesi Ca125 yüksekliği varsa %85 iyi huyludur. Menopoz sonrası Ca 125 yüksekliği varsa %80 maligndir.
Referans değerler:

CA15-3, Kanser antijeni 15-3
Meme kanseri tanı ve izlenmesinde kullanılır. Metastatik meme kanserli vakalarda %80 oranında artmış olarak tespit edilir. Meme kanserinin rekürrensinin erken dönemde tespitinde ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde yararlıdır. Genellikle CEA ile birlikte değerlendirilir. Diğer bazı kanser türlerinde de artmış olarak saptanabilir. Toplumun genelinde uygulanabilecek bir tarama testi olarak önerilmemektedir. Meme kanserinin tedavisinden sonra tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde en az üç hafta beklemek gerekir.
Referans değerler:

Prostat Spesifik Antijen, Sensitif PSA
Prostat kanserinin erken tanısında tarama testi olarak kullanılmaktadır. Prostatın elle muayenesi sonrasında ve diğer bazı iyi huylu hastalıklarda(prostat büyümesi ve prostat enfeksiyonu) artabilir. 45-50 yaştan sonra yılda bir kez PSA taraması ve rektal muayene önerilmektedir. PSA taraması yüksekse ve rektal muayenede şüpheli bir bulgu varsa genellikle prostat biyopsisi önerilmektedir. PSA testinden bir gün önce cinsel birliktelik önerilmez.
Referans değerler: 0-4.0 ng/mL

Yorum Yaz

Yorum Yapabilmek İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız.

Forum Köşemiz