Alkol ve Ağrı kesiciler

10.000 kişi üzerinde yapılan yeni bir çalışmada alkol kullanan kişilerin asetaminofen (parol, minoset vb) tarzı ağrı kesici almalarının böbrekler için zararlı olabileceği gösterildi. Düşük dozlarda bile alkol alan kişilerin basit ağrı kesici kullanmaları böbreklerde %123 fonksiyon bozukluğuna neden olabilir. Deneklerin sadece hafif-orta derecede alkol almaları veya sadece ağrı kesici kullanmaları böbrekler üzerinde fonksiyon bozukluğuna neden olmamıştır.
Kaynak: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus     04.11.2013