Ergenlikte yüksek yağlı diyet meme kanseri riskini artırıyor.

Ergenlik dönemine yaklaşan genç kızlar  yüksek oranda doymuş yağ içeren hayvansal gıdalarla beslendiklerinde, ileriki yaşlarda meme kanserine yakalanma riski artıyor.
Farelerde yapılan çalışmalarda, farelerde yapılan çalışmalarda yüksek yağ içeren diyetle beslenen farelerin meme dokularında, sadece üç haftada memede kalıcı değişiklikler oluşmuştur. Hücre büyümesine artış ve bağışıklık hücrelerinde değişiklikler gözlenmiştir.
Puberte döneminde yüksek yağlı diyetle beslenen genç kızlarda görülen değişiklikler kalıcı olmaktadır.  Hayatın ilerleyen dönemlerinde az yağlı beslenme olsa bile memedeki değişiklikler düzelmemektedir. Özellikle bazal tip meme kanseri, tüm meme kanserlerinin %15-20’sini oluşturmaktadır, daha erken yaşta görülmektedir, ve daha hızlı seyretmektedir. Bu tipteki kanserlerin prognozu da oldukça kötüdür. Meme kanseri gelişiminde her ne kadar genetik yatkınlık önemli olsa da, bazal tipteki kanserlerin gelişiminde özellikle diyetin etkisi belirgin olarak gözlenmektedir. Ayrıca meme dokusundaki değişiklikler kilolu ve zayıf olan farelerde farklılık göstermemiştir.
Meme kanserinden ölümlerin %50’sinde, kadınların yaşı 50 yaşın altındadır. Bu açıdan bu genç kızların beslenme düzeni konusunda bilgilendirilmeleri ve gerekli uyarıların yapılması hayati önem taşımaktadır.

Breast Cancer and the Environment Research Program at Michigan State University (MSU), Breast Cancer Research online issue