İdrar yolu enfeksiyonu tanısında rutin idrar kültürü yapılmalı mı?

Eğer bir hastada klinik olarak idrar yolu enfeksiyonu şüphesi varsa genellikle idrarda bakteri varlığının aranması için idrar kültürü istenmektedir. Yeni yapılan bir çalışmada bu adımın gereksiz olabileceği gösterilmiştir. Sık idrara gitme, idrar yanması, kasıklarda yanma hissi olan kadınların ¼’ünde bakteri kültürlerinde herhangi bir bakteri saptanamamıştır. Normal idrardan alınan kültürlerde çeşitli bakteriler ürerken, kateter yöntemi ile mesaneden alınan kültürlerde ve direk idrar kültürlerinde sadece Escherichia coli  bakterisi saptanmıştır.
Bu çalışma göstermiştir ki, mesanede bulunan çok küçük miktardaki bakteri idrar örneğinde saptanamayabilir. Ayrıca şikayetler mesane iltihabına değil de uretradaki (idrar kanalı) enfeksiyona bağlı olabilir.
Bu açıdan idrar yolu enfeksiyonu kliniği olan kadınlarda idrar kültürünün rutin olarak yapılması gerekli değildir. Ayrıca kültür sonuçlarının alınması iki gün süreceğinden tedavinin ertelenmesine neden olabilir. Vakaların çoğunda E.Coli bakterisi saptanmıştır. Bu açıdan bu bakteriye yönelik tedaviye hemen başlanması daha sağlıklı olacaktır. Eğer dirençli bir idrar yolu enfeksiyonu saptanırsa, bu durumda idrar kültürü ile antibiyotik duyarlılık testleri istenebilir.
University of Miami Miller School of Medicine in Florid, New England Journal of Medicine. Kasım 2013