Orta derecede alkol tüketimi bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Amerikada yapılan bir çalışmada 12 makak cinsi maymun üzerinde 14 ay süresince yapılan çalışmada, bir grup maymuna %4 alkol, diğer gruba ise şekerli su verilmiş. Alkol verilen gruptaki maymunların bir kısmı, insanlardaki gibi daha fazla alkol almış. Bu gruptaki maymunlar, kanlarındaki etanol düzeyine göre ağır içiciler (0.08%) ve orta derecede içiciler (0.02-0.04%) olarak sınıflandırılmış.  Bu maymunlara suçiçeği aşısı yapılmış. Ağır içici olan grupta, sadece şekerli su içen gruba göre bağışıklıkta azalma tespit edilmiş. Fakat orta derecede alkol alan grupta aşılanma sonrası artmış bir bağışıklanma tespit edilmiş. Bu bulgu, orta derecede alkol tüketimin bağışıklık sistemini güçlendirerek genel sağlık üzerine olumlu etki yapabileceğini düşündürmektedir.
Daha önceden de bilindiği gibi, akşam yemeğiyle birlikte alınan bir kadeh şarap genel sağlık üzerine pozitif yönde etkilidir. Mesela kalp fonksiyonlarını güçlendirir, kalp hastalıklarından korunma sağlar, depresyon üzerine olumlu etkilidir. Bir çalışmada kırmızı şarabın kanser riskini azalttığı tespit edilmiştir.
Daha önceden alkol bağımlılığı olan kişilerin bu bulgular ışığında tekrar alkol kullanmaya başlaması uygun değildir. Alkol bağımlılığı, erkekler için hafatada 14 kadehten, kadınlar için ise haftada 7 kadehten fazla alkol alınması olarak tanımlanır. Ekekler için, tek bir günde 4 kadehten, kadınlar için ise 3 kadehten fazla olmamalıdır.
Vaccine, Ilhem Messaoudi, School of Medicine at the University of California, 21.12.2013