Pozitif yaşam tarzı düzenlemeleri ve yaşlanma

Yakın bir dönemde The Lancet Oncology’ de yayınlanan bir çalışmaya göre, pozitif yaşam tarzı değişiklikleri, sağlıklı diyet ve orta dereceli egzersizle yaşlanma süreci yavaşlatılabilir. Kromozomların ucunda bulunan protein yapıdaki telomerler yaşlanma sürecini kontrol eder. Kromozomların uçlarının hasar görmesini engeller. Eğer telomerler kısalırsa ya da zarar görürse, hücreler daha çabuk yaşlanır ve daha çabuk ölür. Bu da yaşlanma sürecini hızlandırır. Biyolojik yaş telomerlerin uzunluğuna bakılarak tahmin edilebilir. Kısa telomerler erken ölümle, yaşa bağlı hastalıklarla (kanser, kalp, damar, bunama, obezite vb.) ilişkili bulunmuştur.
Pozitif yaşam düzenlemeleri şunlardır:
1-Bitki ağırlıklı işlenmemiş, doğal gıdalar tüketmek
2-Orta derecede egzersiz yapmak
3-Stres azaltma teknikleri uygulamak (Meditasyon, yoga vb)
4-Daha fazla yakın arkadaşlık kurmak ve sosyal destek almak

Diğer grup hayatlarında herhangi bir düzenleme yapmamışlardır.
Pozitif yaşam değişiklikleri yapan ve hiçbir önlem almayan erkeklerde başlangıçta ve  5 yıl onra telomer uzunluklarına bakılmıştır. Yaşam tarzını pozitif yönde düzenleyen kişilerde telomerler %10 daha uzun, hiçbir değişiklk yapmayanlarda %3 daha kısa olarak tespit edilmiştir.
Yeni yapılan bir çalışmada statinlerin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceği tespit edilmiştir.