7 yaşından önce müzik eğitimi beyin gelişimini olumlu etkiliyor.

Bir müzik aleti çalmak genç bir insanın beyninde temel değişikliklere yol açar. Beynin şekillenmesini ve fiziksel olarak nasıl yapılandığını etkiler. Bu konuda üçlü bir çalışma San Diego’da Kasım 2013’te yapılan nöroloji kongresinde sunuldu. Müzik eğitiminin beyni olumlu yönde etkilemesi şu konularda olmaktadır:
1-Bir seferde farklı duyulardan gelen bilginin değerlendirmesinde artış gözlenir.
2-7 yaşına kadar müzik eğitimine başlanması durumunda beynin gelişme şeklini etkiler.
3-Beynin doğaçlama ve yaratıcılıkla ilgili bölümlerinde iletişimi artırır.
Tüm bu bulgular, beyin hasarı olan ya da öğrenme güçlüğü çeken kişilere daha iyi terapi verilebilmesini sağlayabilir.
Beyindeki işlemeyen ya da fonksiyon görmeyen sistemlere, müzik ile alternatif bir erişim sağlanabilir. Müzik alternatif kanallara geçebilme ve farklı beyin bölgelerinin iletişimini sağlamada benzersiz bir araçtır.
1.çalışma Kanada’da yapılmış. Müzisyenlere ve müzikle ilgilenmeyenlere ses ve dokunma uyarılarına aynı anda cevap vermeleri istenmiş. Müzisyen olan kişilerin aynı anda birden fazla algıyı daha iyi ayırt edebildikleri gözlenmiş.
2.çalışma 19 - 21 yaşları arasındaki 48 Çinli üzerinde yapılmış. Yetişme sürecinde en az 1 yıl müzik eğitimi alan kişilere uygulanmış. 7 yaşından önce müzik eğitimi alan çocuklarda beynin duyma ve kendi farkındalığından sorumlu merkezin daha büyük olduğu saptanmış. Özellikle bu alanların korteks dokusunun (beynin dış tabakası) daha kalın olduğu saptanmıştır. Bu bulgular gelişen beyin üzerinde müziğin oldukça önemli etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. Beyin gelişimini 7 yaş civarında pik yaptığı bilinmektedir.
3.çalışma İsviçre’de yapılmış. 39 piyanistin piyano çalarken MRI görüntüleri kaydedilmiş. Doğaçlama caz yeteneği daha fazla olan piyanistlerin beyin içindeki iletişimin daha fazla olduğu tespit edilmiş.
Bu çalışmalar bir kongrede sunum yapılan başlangıç düzeyinde çalışmalardır. Daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Müzik dinlemek ve müzik yapmak, sadece işitsel bir deneyim değildir. Çoklu algı gerektiren motor fonksiyonları içine alan bir deneyimdir. Bu açıdan uzun süreli müzik yapmak, beynin yapısını ve fonksiyonunu temelden değiştirebilir.