Aritmi çeşitleri nelerdir?

Aritmiler kalp hızına göre iki grupta sınıflandırılaırlar:
. Taşikardi  Bir dakikada 100’den fazla kalp atışı anlamına gelir
. Bradikardi istirahat kalp hızı bir dakikada 60 atım altındadır.
Bir kişide taşikardi veya bradikardi olması, kalp hastalığı var anlamına gelmez. Örneğin,
Kalp hızı vücudun ihtiyacına göre anlık değişim gösterir. Ateş, stres, heyecan sırasında fizyolojik olarak kalp hızı artar. Egzersiz sırasında daha fazla oksijenden zengin kana ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı sağlamak için kalp hızlanır.Bu yüzden kalp hızını değerlendirirken o sırada kişinin durumuna göz önünde bulundurmak gerekir.
*Atral aritmi. Genellikle çocuklarda görülen selim bir durumdur. Her nefes alışla birlikte kalp hızı değişir.
*Sinüs taşikardisi. Sinüs düğümü normalden hızlı sinyal gönderir. Sinüs taşikardisi genellikle egzersiz sırasında vücudun enerji ihtiyacını karşılamak için geçici olarak oluşan bir durumdur. Ayrıca güçlü duygular, enfeksiyon, ateş, hipertiroidi ya da dehidratasyon gibi stres altında da ortaya çıkabilir. Kişide halsizlik, yorgunluk, çarpıntıya neden olur. Stres ortadan kalktığında kalp hızı normale döner.
Aritmi çeşitleri şunlardır;
I.Taşikardiler
Kalbin hızlı çalışmasına yol açan aritmiler, ya kalbin içinde fazla elektriksel yollar olması nedeni ile, ya da başka noktadan sürekli uyarı çıkaran bir merkez nedeni ile oluşur. Bu tarz aritmilerde hastaların şikayetleri genellikle hızlı kalp atışları, çarpıntı, göğüste sıkıntı hissi, fenalık hissi, bayılma şeklinde görülür. Çarpıntının tipini ortaya koymanın en iyi yolu çarpıntı sırasında çekilen elektrokardiyografidir. Tedavisinde, ilaç ve ablasyon tedavisi yer alır. Bu tür ritim bozukluklarının hayati tehlike oluşturması durumunda ise özel cihazların yerleştirilmesi (defibrillatör) tedaviye eklenir.
A-Atriyum taşikardileri:
Atriyum kaynaklı taşikardiler şunlardır:
Atriyal fibrilasyon. Atriyal odacıkların hızlı ve düzensiz atışına denir. Genellikle yaşlı kişileri etkiler. Eğer yüksek kan basıncı ya da diğer kalp problemleri varsa, kalbin zamanla yorulmasına bağlı olarak, yaşla birlikte atriyal fibrilasyon riski de artar. Atriyal fibrilasyon sırasında, kalbin kasılmasını sağlayan elektrik sinyalinde koordinasyonsuzluk olur. Atriumlarda tek ve kuvvetli bir kasılma yerine düzensiz titreşimler vardır. Atriumlar  dakikada 300 ve üzerinde titreşim yapar. Zamanla inme gibi daha ciddi durumlara neden olabileceğinden, atriyal fibrilasyon tehlikeli olabilir. Kalp debisi düşüktür, kalp yetersizliği ve anginayı presipite edebilir ve embolizasyon riskini artırır.
Normal kişilerde, hasta sinüs sendromunda, tirotoksikozda ve organik kalp hastalıklarında(romatizmal kapak, iskemik, hipertansif), akciğer hastalıklarında görülebilir.
Atriyal miyokardda türbülans şeklinde aktivasyon (dakikada 350-600 hızında) söz
konusudur. EKG’de P dalgası görülmez, fibrilasyon dalgaları vardır, ventriküler ritm irregülerdir.
Atriyal flutter. Atriyal çarpıntı atriyal fibrilasyon benzer. Atrial fibrillasyon ve flutter değişken olarak aynıkişide olabilir. Atriyal flutterda kalp atışları daha organize ve atriyal fibrilasyona göre daha ritmik elektriksel uyarılar vardır.
Genellikle organik kalp hastalığı olanlarda görülür.
Atriyum hızı 250-350/dakika, ventrikül hızı genellikle yarı hızda ve düzenlidir.
EKG’de P dalgaları görülmez, testere dişi şeklinde f dalgaları vardır.
Supraventriküler taşikardi (SVT). SVT ventriküllerin (supraventriküler) yukarısında oluşan ve pek çok tipleri olan geniş bir terimdir. SVT'ler genellikle aniden başlar ve sona erer. Hızlı kalp atışları aniden başlar saniyeler veya saatler sürebilir. Bir kalp atışı sırasında oluşan elektrik uyarısı, ekstra bir yol aracılığıyla tekrar tekrar bu aktiviteleri başlatır. SVT bir başka normal bir kalpte genellikle hayatı tehdit edici değildir. Fakat kalbin hızlı atışı oldukça rahatsız edici olabilir.
Wolff-Parkinson-White sendromu. SVT’nin bir nedeni Wolff-Parkinson-White sendromu olarak da bilinir. Bu durumda olan kişiler atrium ve ventriküller arasında ekstra bir elektrik yolu vardır. Elektrik sinyalleri atrioventriküler düğüm yerine farklı bir yol izler, bu da kısa devre ve hızlı kalp ritmine neden olur. ) Üst ve alt odacıklardaki iletim yolunda fazladan bir kas bulunur. EKG ile anlaşılabilir.
B-Ventrikül taşikardileri:
Ventriküllerde oluşan taşikardiler şunlardır:
Ventriküler taşikardi (VT). Kalbin hızlı, düzenli atımları vardır, ventriküllerinde başlayan anormal elektriksel uyarılar sonucu oluşur. Genellikle bu elektrik uyarısının daha önceki kalp krizi sonucu oluşan nedbe dokusu etrafındaki dolaşımına bağlı olarak gelişir. VT, ventriküllerin dakikada 200 vurudan fazla kasılasına neden olur. neden olabilir.
Çoğu VT, koroner arter hastalığı veya kalp krizine bağlı ventriküler kas hasarı nedeniyle kalpte yara dokusu olan kişilerde görülür. Bazen VT 30 saniye veya daha az sürebilir, ve etkisiz kalp atışları na neden olsa da, herhangi bir belirti vermeyebilir Bu bile gene de ilerde gelişebilecek ventrikül aritmileri konusunda uyarıcı bir durumdur. Sürekli VT olması acil bir tıbbi durumdur. Acil tıbbi tedavi yapılmazsa, sürekli ventriküler taşikardi sıklıkla ventriküler fibrilasyona dönüşür..
Ventriküler fibrilasyon (VF). Ventriküler fibrilasyonda hızlı, kaotik elektriksel uyarılar ventriküllerin kanı pompalaması yerine, titreşim yapmasına neden olur. Etkili bir kalp atışı olmadığında, kan basıncı düşer ve beyin dahil hayati organlara kan akımı düşer ya da kesilir. Hasta saniyeler içinde  bilincini kaybeder. Göğüs kompresyonu, defibrilasyon ve kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) (acil tıbbi yardım) gerektirir. CPR veya defibrilasyon yapılmazsa dakikalar içinde ölümle sonuçlanır. Ventriküler fibrilasyon çoğu durumda kalp hastalığı bir ile bağlantılıdır. Ventriküler fibrilasyon genellikle bir kalp krizi ile tetiklenir. En ciddi ve tehlikeli kalp ritim bozukluğudur.
Uzun QT sendromu. Uzun QT sendromu (UQTS) Hızlı, kaotik kalp atışları riski taşıyan bir kalp hastalığıdır. Kalbin elektrik sistemindeki değişikliklerden kaynaklanan hızlı kalp atışları, hayatı tehdit edici olabilir, bazen bayılmaya neden olabilir. Bazı durumlarda, kalp ritmi o kadar düzensizdir ki, ani ölüme neden olabilir.
Genetik bir mutasyon uzun QT sendromu riskine neden olur. Buna ek olarak, 50’den fazla ilaç uzun QT sendromu neden olabilir. Konjenital kalp kusurları gibi bazı tıbbi durumlar da uzun QT sendromuna neden olabilir.
II-Bradikardiler
Istirahat halinde dakikada 60’ın altında kalp hızı bradikardi kabul edilir. Fakat fiziksel olarak formda olan kişilerde kalp hızı 60’ın altında olsa bile, kalp yeterli kan pompalala kapasitesine sahiptir.  bradikardi kabul ederken 60 altında bir kalp hızı bir dakika yener rağmen, düşük istirahat kalp hızı zaman bir sorunu işaret etmez. Eğer fiziksel olarak uygun iseniz, az 60 atım kalan bir dakika ile kan yeterli kaynağı pompalama kapasitesine sahip etkili bir kalp var olabilir. Kalbin yavaş çalışması, eğer şikayetlere yol açıyorsa bu durumda tedavi edilmesi gerekir, bazen kalp pili yerleştirilmesi gerekebilir. Kalpte uyarı noktası olan sinüs düğümünün yavaş çalışmasına veya hiç çalışmamasına, sinüs düğümünden çıkan uyarıların karıncıklara iletilmesinde yavaşlama veya durmasına (blok) bağlı olarak bradikardi oluşur. Aşağıdaki durumlar söz konusu olabilir:
Hasta sinüs. Kalp hızını ayarlamadan sorumlu olan sinüs düğümü, düzgün uyarı gönderemiyorsa kalp hızı yavaşlayabilir, ya da zaman zaman yavaşlayabilir. Sinüs düğümünde oluşan hasarlı doku bazen sinyaliletimini bozabilir.
İletim bloğu. Kalbin elektriksel yollarının bloke olması elektriksel iletiyi bozar. Bir blok, aynı zamanda, her ventrikülde diğer yollar boyunca oluşabilir. Bloğun yeri ve türüne bağlı olarak, kalbinizin üst ve alt yarıları arasındaki dürtüler yavaşlatılabilir veya bloke edilebilir. Sinyal tamamen bloke olursa, atrio ventriküler düğümdeki ya da ventrikül içindeki bir noktadan uyarı oluşur ve kasılma sağlanır. Daha yavaş bir ritimdir. Bazı bloklar hiçbir belirti ve bulgu vermezken, bazıları ise kalpte tekleme ve bradikardiye neden olur.
III-Erken (Prematür) kalp atışları
Genellikle atlanan bir kalp atışı gibi hissediliyor olsa da, erken bir kalp atışı aslında ekstra bir atışıdır. Eğer arada bir erken vur hissediliyor olsa bile, bu nadiren daha ciddi bir sorun var demektir. Yine de, erken vuru olması, uzun süreli bir aritmiyi tetikleyebilir (özellikle kalp hastalığı olan kişilerde). Erken kalp atışları genellikle kahve, çay ve diğer içeceler de bulunan kafein gibi uyarıcılarıdan kaynaklanır. Psödoefedrin içeren soğuk algınlığı ilaçları ve bazı astım ilaçları da erken kalp atışlarına neden olur.
*Prematür (erken) atrial konraksiyon (PAC). Sinüs düğümünde erken uyarı oluşur. Genellikle çay, kahve, alkol ve ilaç alımında görülür. Ventriküller genellikle bu uyarıta yanıt verir. Fakat kalp ritminde düzensizlik oluşur.
*Prematür ventriküler kontraksiyon (PVC). Elektrik sinyali ventrikül içinden kaynaklanır, atriumdan sinyal gelmeden ventriküllerde kasılma olur. PVC yaygındır ve genellikle tipik olarak ciddi bir soruna neden olmaz. Ancak, PVC frekansı artarsa halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, bayılma, çarpıntı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bazen kalp yetmezliği gelişebilir.