Aritmi tedavisi nasıl yapılır?

Eğer bir aritmi varsa, tedavi gerekli olabilir ya da olmayabilir. Genellikle sadece, aritmi ciddi şikayetlere neden oluyorsa, ya da daha ciddi artimi riski ya da aritmi komplikasyonu riski artıyorsa kullanılır.
Bradikardi (Yavaş kalp atışları) Tedavisi
Eğer tiroid hormonu seviyeleri ya da ilaçlar nedeniyle olan düzeltilebilir bradikardi yoksa, genellikle pacemaker (kalp pili) tedavisi uygulanır. Kalp pili genellikle köprücük kemiği yakınına implante edilen küçük bir cihazdır. Bir veya daha fazla elektrot-uçlu teller iç kalbe kan damarları aracılığıyla kalbe yerleştirilir. Kalp hızı çok yavaşsa veya durursa, kalp pili sürekli, uygun oranda elektrik uyarı göndererek kalbin düzenli çalışmasını sağlar.
Taşikardi (Hızlı kalp atışları) Tedavisi
Vagal manevralar. Bu manevralar ile kalbin alt yarısının üstünde yer alan aritmileri (Supraventriküler tasşikardi – SVT) durdurmak mümkün olabilir. Nefesi tutarak ıkınmak, yüzü buzlu suya batırmak  veya öksürmek, vagal uyarı yoluyla (sinir sistemi) kalp hızını yavaşlatır.
İlaçlar. Taşikardilerin birçok türü anti-aritmik ilaçlara iyi yanıt verir. Bu ilaçlar sorunu tamamen tedavi etmese de, taşikardi ataklarını azaltabilir ya da bir taşikardi atağında kalbi yavaşlatabilir. Bazı ilaçlar kalbi çok fazla yavaşlatabilir, bu urumda kalp pili gerekebilir. Komplikasyonları en aza indirmek için anti-aritmik ilaç tedavisini, doktorun önerdiği şekliyle almak çok önemlidir.
Eğer atriyal fibrilasyon varsa, genellikle kan inceltici ilaç - örneğin warfarin (Coumadin) veya dabigatranın (Pradaxa) veya rivaroksaban (Xarelto) – ilaçlar verilir. Bu ilaçlar aşırı kanamaya neden olabilir. Dabigatran mekanik kalp kapakçığı olan ve atriyal fibrilasyon olan kişilerin tedavisinde tavsiye edilmez.
Kardiyoversiyon. Eğer atriyal fibrilasyon gibi kalbin üst yarısında başlayan bir taşikardi varsa, kalbin düzenli ritmini başlatmak (resetlemek)için ‘’kardiyoversiyon’’ kullanılabilir. Genellikle rahatlamayı sağlayan ilaçlar verilerek, monitorizasyon eşliğinde dışarıdan uygulanır. Acil kardiyoversiyon (defibrilasyon) ventriküler taşikardi ve fibrilasyon için kullanılır.
Ablasyon tedavisi. Bu prosedürde, bir veya birden fazla kateter kalbin içine kan damarları aracılığıyla yerleştirilir. Bu alanlar aritmi kaynağı olan bölgelerdir. Radyofrekans dalgaları ile elektrotlar ısıtılır veya başka bir yöntemde kateter uçları dondururlur. Her iki metod da problemli alanların yok edilmesini (ablasyonunu) amaçlar. Genellikle bu yöntem aritmiyi durdurur.
Implante edilebilir cihazlar
Kalp aritmi tedavisi aynı zamanda bir implant edilebilen cihazların kullanımı da bir tedavi seçeneğidir.
Kalp pili (Pacemaker). Kalp pili, yavaş kalp atışlarını (bradikardi) düzenlemeye yardımcı olan, implante edilen bir cihazdır. Cihaz, küçük bir cerrahi işlemle, köprücük kemiği yakınında cilt altına yerleştirilir. Bir yalıtımlı tel, cihazdan kalıcı  olarak kalbe kadar uzanır.
Eğer kalp pili, kalp hızı çok yavaşlarsa ya da kalp atışı saptanamazsa, elektrik uyarı verir ve kalbin hızlanması ya da yeniden çalışması sağlanır. Çoğu kalp pillerinde algılama cihazı vardır.
Kalp içi defibrilatör (ICD). Eğer kalbin alt yarısında tehlikeli bir şekilde hızlı veya düzensiz kalp atışı (ventriküler taşikardi ya da ventrikül fibrilasyonu) riski yüksekse bu cihaz tedavi edici olabilir.
ICD sol köprücük kemiği yakınına implante edilen ve pille çalışan bir cihazdır. Bir veya daha fazla elektrot-uçlu tel, venler kalbe ulaşır. ICD sürekli kalp ritmini monitorize eder. Çok yavaş bir ritim algılarsa, bir kalp pilinde olduğu gibi kalbin ritmik atmasını sağlar. VT veya VF algılarsa, kalbi normal ritmine sıfırlamak (resetlemek) için düşük ya da yüksek enerjili şoklar gönderir.
Cerrahi tedavi
Bazı durumlarda, cerrahi gerekli olabilir:
Maze prosedürü. Kalbin üst yarısında (atriumlar) bir dizi cerrahi kesiler yapılır. Dikkatli bir şekilde oluşturulan dokularu sınırlar oluşturarak elektriksel iletilein düzgün şekilde yol almasını sağlar ve kalbin etkili şekilde kasılması sağlanır. Prosedür etkilidir, ancak ameliyat gerektirdiğinden, genellikle diğer tedavilere yanıt vermeyen ya da başka nedenlerden dolayı kalp ameliyatı geçirecek olan hastalar için uygun bir tedavidir. Cerrah izleri oluşturmak için, aşırı soğuk  (kriyoprob) uygular veya radyofrekans probu ile yüksek ısı uygular. Skar dokusunu oluşturmak için direk kesi uygulanmaz.
Koroner bypass ameliyatı. Sık ventriküler taşikardi yanında ciddi koroner arter hastalığı varsa, koroner bypass ameliyatı önerilebilir. Bu şekilde kalbe kan akımını artar ve ventriküler taşikardi sıklığı azalabilir.