Çocuklarda öğlen uykusunun önemi

Yeni bir çalışmada , okul öncesi çocuklarında öğlen uykuları çocuklarda öğrenmeyi olumlu yönde etkilemektedir. Çocukların eğitim faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmak için uyutulmaması, çocuğun bellek ve öğrenme fonksiyonlarını azaltabilir.
Genç yetişkinlerde uykunun bellek üzerine olumlu etkisi olduğu bilinmektedir.  Aynı şekilde çocuklarda da erken öğrenme ve bellek koordinasyonu artmaktadır.
40’tan fazla okul öncesi çocukta yapılan araştırmada, çocuğun yaşı ne olursa olsun öğlen uykusundan fayda gördüğü saptanmıştır. Gece uykusunun öğlen uykusu yerine geçmediği gözlenmiştir.
Araştırmada düzenli gündüz uykusu uyumayan çocukların gün içinde öğrendiklerini daha kolay unuttukları tespit edilmiştir.
Ayrıca 2012 yılında yapılan başka bir çalışmada, hiç  öğlen uykusu uyumayan çocukların ileri yaşlarda daha fazla duygusal sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir.
PhD.Catharine Padok (Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS./ Massachusetts Amherst Üniversitesi)