Kalbin elektrik uyarısı nasıl gerçekleşir?

Kalp atışı sırasında elektriksel aktivite, kalp kası içinde bulunan ileti mekanizmaları ile tüm kalp kasına iletilir. Bu uyarıların herhangi bir nedenle kesintiye uğraması aritmi neden olabilir.
Kalbin dört odacıkta oluşmuştur. Üst odacıklara (atrium) ve alt odacıklara (ventrikül) denir.
Bir kalp atışı, kulakçıklar sözleşme ve sırasında kan ile rahat ventrikülleri doldurur. Sağ atrium içinde  küçük bir hücre grubu - SA node / sinüs düğümü) elektriksel aktivitenin başladığı noktadır. Sinüs düğümünde oluşan elektrik aktivite önce her iki atriuma, daha sonra da ventriküllere yayılır. Bu şekilde kalbin kasılması sağlanır. Normal bir yetişkinde kalp kası 60-100 dakika arasında, ritmik bir atıma sahiptir. Antremanlı sporcularda kalp kası güçlü olduğu için çoğunlukla 60 dakika altında istirahat kalp hızı yeterli olmaktadır.