Metabolik sendrom nedir? Nasıl anlaşılır?

METSAR’ın verilerine göre Türkiye’de 20 yaş üstü nüfusun 1/3’ üne yakını metabolik sendromludur. Bu durum Avrupa ve ABD verileriyle paralel bir sonuç göstermektedir.

Metabolik sendrom daha çok obez bireylerde görülür, bu kişilerde diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalıkları riski artar. 

1-Bel çevresinde genişleme ( Erkeklerde >102cm, kadınlarda >88cm)
2-Tansiyon yüksekliği  ( > 130/85 mm / Hg -  Hipertansiyonu olan kişilerin%50' sinde metabolik sendrom görülür)
3-Trigliserit yüksekliği ( >150 mg/dl)
4-Kan şekerinde sınırda yükseklik ( AKŞ >110 mg /dl)

Metabolik sendromun  vücutta etkileri şunlardır:
Böbreklerden ürik asit atımı yavaşlar ve kişide hiperürisemi ve gut hastalığı tetiklenebilir
Yumurtalıklardan testesteron salınımı artar ve bu da bayanlarda polikistik sendromuna neden olabilir.
Kanın pıhtılaşmasını artırarak kişide kalp hastalıklarına yatkınlık sağlar
Kanser riskini artırabilir.
Karaciğer yağlanması yapabilir.
Kalp hastalığından ölme riskini yaklaşık 3 kat artırır.