Multiple Skleroz hastalığı kimlerde görülür? hastalık dağılımı toplumlarda nasıldır?

Hastalığın en önemli özelliği heterojen olmasıdır. Klinik prezentasyon, seyir, tedaviye cevap ve patoloji bulguları başta olmak üzere birçok yönden hastalar arasında büyük farklılıklar vardır. Bu farklılıklar, MS'in tek bir hastalık olmayıp bir sendrom olarak görülme eğiliminin oluşmasına neden olmuştur.
1.Cinsiyet: Hastalık kadınlarda daha sık olup kadın/erkek oranı 2.1:1 olarak saptanmıştır. 
2.Yaş: Hastalık genç erişkin yaşlarda görülür. Çocuklarda ender olup
hastalığın en sık görüldüğü aralık 30-33 yaşlarında olmaktadır. Hastaların %90'ında başlama yaşı 15-50 yaş arasıdır. (%70 hastada 20-40 yaş arası, %10 daha erken,
%20 daha geç). %l'den az kısmında başlama yaşı10 yaş altı veya 60 yaş üzerindedir.
3.Irk: MS prevelansı ülkelere göre değişmektedir. Son yıllarda prevelansın artış gösterdiği ifade edilmektedir. Hastaların %90'dan fazlası beyaz ırktandır. Asyalı
vada Afrika kökenli Amerikalılarda seyrek görülür. Afrika yerlileri, Macar Çingeneleri, Eskimolar, Kızılderililer ve Avustralya aborjinlerde nadirdir. Özellikle 40 yaşından daha genç olan erişkinlerde en sık izlenen nörolojik hastalıktır. Bizim ülkemizde MS prevelansı ve insidansı bilinmemektedir, ama klinik gözlemlere göre son yıllarda hasta sayısında artış  mevcuttur.
Yapılan aile çalışmalarında hastaların akrabalarında MS riskinin arttığı saptanmıştır. İkiz çalışmalarında monozigotik çiftlerde % 26’lık konkordans saptanırken, dizigotik çiftlerde bu oran %2.4 dür.