Multiple Skleroz hastalığının olası nedenleri nelerdir?

Kafa travması ve disk ameliyatı tetikleyici olduğu iddia edilmektedir. Fakat
bu konuda geniş çaplı araştırmalar yoktur. Fiziksel faktörlerin hastalığın başlaması veya ataklar üzerine presipitan etkisi konusunda görüş birliği yoktur. İki ayrı çalışma kranial ve
diğer travmaların hastalık üzerine etkisinin olmadığını göstermiştir.
Diğer bir tetikleyici faktör gebelik, viral enfeksiyonlardır. Klinik gözlemler
relapsların solunum yolu enfeksiyonlarının daha sık olduğu mevsimlerde geliştiğini
göstermektedir. MS ataklarında interferon gamma'nın potent presipitan olduğu göste­
rilmiştir. Viral enfeksiyonlar sırasında atakların gelişmesi bu sitokinin salınması ile
bağlantılı olabilir. Aşıların tetikleyici rolleri konusunda kesin bir delil yoktur.
Vitamin B12'nin rolü spekülatif olup MS hastalarında bu vitamin eksikliği sık
olmakla birlikte Vitamin replasman tedavisinin hastalığın seyri üzerine herhangi bir
etkisi gösterilmemiştir.
Vaka-kontrol çalışmaları MS hastaları ile kontrol grupları arasında organik
çözücüler ve diğer kimyasal maddelere maruz kalma bakımından herhangi bir fark
olmadığını göstermektedir.
Prospektif ve populasyona dayalı çalışmalar, yanlızca Hashimoto tiroidit'in
MS ile birlikteliğinin anlamlı olduğunu göstermiştir.