Multiple Skleroz hastalığının sınıflandırması nasıldır?

1996 yılında yayınlanan uluslar arası bir çalışmanın sonuçları hastalığın 4 kategoride toplanabileceğini ortaya koydu:
1.Relaps ve remisyonlar ile giden multipl skleroz(RRMS)
(Ataklar ve düzelmelerle gidişli MS)
Akut ataklar ve bunları izleyen tam ya da tama yakın düzelme dönemleri ve ataklar
arasında hastalığın stabil kalması ile karakterize en sık rastlanan formdur. İleriki
ataklar tahmin edilemeyen aralar ile ortaya çıkar. Her bir ataktan sonra hastaya ait
özürlülük giderek artar. İlerleyen dönemde bu tipin sekonder progresif forma
dönebilme eğilimi vardır.
2. Primer progresif multipl skleroz (PPMS)
Genellikle iyileşmelerin kaydedilmediği, başlangıçtan itibaren hastalığın ilerlemesi
ile karakterize olan formdur. Progresyon hızı değişkendir, en ağır formunda MS
birkaç yıl içinde ölüm ile sonuçlanabilir. Tam tersine daha kronik yavaş ilerleyici
formlarında iyi huylu gidiş benzeri bir seyir olmaktadır.
3. Sekonder progresif multipl skleroz(SPMS)
Erken dönemli relaps ve remisyonlar ile giden klinik form ortalama 5-6 yıl sonra
sıklıkla bu forma dönüşebilmektedir. Ataklardan tam düzelme olmaksızın her bir
atakta eklenen özürlerle hastanın kısıtlanması giderek artmaktadır.
4. Relapsing progresif multipl sleroz (RPMS)
Hastalığın başlangıcından itibaren giderek ilerleyen ve arada akut relapsların da
tabloya eklendiği formdur. 

En sık rastlanan formu relaps ve remisyonlarla seyreden formudur.(%85)
Relaps sıklığı hastadan hastaya değişiklik gösterir. Bu hastaların önemli bir
yüzdesinde sonradan progressif forma dönüşüm söz konusudur (sekonder progressif
form). Hastaların %50'sinde10 yıl, %90'ında 25 yıl içersinde sekonder progressif MS
gelişir. Hastaların %10 kadarında ise seyir başlangıçtan itibaren progressiftir. Geri
kalan %5’inde ise progressif relapsing seyir söz konusudur.