Smear testi ve HPV DNA testi taraması protokolü

21 yaş altında- Tarama yapılması önerilmiyor
21-29 yaş arası- 3 yılda bir smear takibi
30-65 yaş arası- 5 yılda bir smear ve HPV testi birlikte önerilmektedir.
3 yılda bir smear smear testi yapılması da kabul edilmektedir.
65 yaş üstü- Son 20 yılda CIN 2 ve üstü patoloji izlenmediyse ve son 10 yılda ardışık smear testi sonucu temiz veya 2 ardışık smear ve HPV testi sonucu temiz ise tarama kesilebilir.