Akut faz reaktanları (İltihaplanma)

C-Reaktif Protein (CRP)
Akut faz reaktanlarıdır, ancak nonspesifiktir. Genel olarak enfeksiyon veya enflamasyonun tespitinde kullanılır. CRP primer olarak hepatositlerde sentezlenir ve sentezi antijenler, immune kompleksler, bakteriler, mantarlar ve travma uyarır. Sedimentasyonla aralarında iyi bir korelasyon vardır ancak CRP’nin yanıtı daha hızlıdır.
Serum düzeyinin arttığı durumlar: Enflamasyon, doku nekrozu, travma. CRP düzeyleri RA, SLE, vaskülitik sendrom, iltihaplı barsak hastalıkları ve myokard infarktüsünün değerlendirilmesi ve izlenmesinde de yararlıdır.
Serum düzeyinin azaldığı durumlar: Yenidoğanlarda erişkinlere göre daha düşük gözlenebilir.

Anti-Streptolizin O (ASO)
A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanı ve takibinde yararlıdır. Streptolizin O’ya karşı oluşan antikorlardır.
Referans değerler: 0-200 IU/mL

Sedimantasyon, Eritrosit Sedimantasyon Hızı
Bir saat içinde kırmızı kan hücrelerinde çökmedir. Gebelikte, diyabette, kalp hastalıklarında ve anemide sedimentasyon hızı değişebilir. Enflamatuar hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır. Vücutta enflamasyan olduğunda kırmızı kan hücreleri bir araya kümelenir ve daha hızlı çöker. Tek başına tanısal değeri olan bir test değildir. Genellikle enflamatuar yanıtın değerlendirilmesinde CRP ile birlikte bakılır.
Referans değerler: Erkeklerde 0-22 mm/saat Kadınlarda 0-29 mm/saat

Romatoid Faktör (RF)
Genellikle IgG’ye karşı oluşan IgM sınıfındaki otoantikorlardır.
Romatoid artrit, Sjögren sendromu, skleroderma, dermatomyozit, Waldenström makroglobülinemisi, sarkoidoz ve SLE’de RF yüksek bulunur. Sjögren sendromlu hastaların %80-90’ında yüksek titrelerde RF saptanır.
Referans değerler: <20 IU/mL

Yorum Yaz

Yorum Yapabilmek İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız.

Forum Köşemiz