Makaleler

Anemi paneli

Anemi değerlendirmesinde ve tanısında kullanılan testler şunlardır:

A-Hemogram(tam kan sayımı):
Tam kandaki hücreleri saymak için kullanılan testtir.Genel olarak aşağıdaki göstergelere bakılarak değerlendirilir.

1-WBC (White Blood Cell) Lökosit Sayısı:
Enfeksiyon ve hastalıklara karşı vücudun savunma hücreleridir. Genel olarak bakteryel enfeksiyonlarda arttıkları ve viral enfeksiyonlarda azaldıkları söylenebilir.
Kan düzeyinin arttığı durumlar: Enfeksiyon hastalıkları, kemik iliği hastalıkları ve ilaç reaksiyonları.
Kan düzeyinin azaldığı durumlar: Otoimmün hastalıklar, kemik iliği hastalıkları veya kanser, ilaç reaksiyonları.
Referans değerler: Yaş grubuna göre 3500-10.500 WBC/mcL

2-Hemoglobin (Hb):
Eritrositlerde bulunan ve dokulara oksijen taşıyan proteindir.
Kan düzeyinin arttığı durumlar: Polisitemi, şiddetli egzersiz, hemokonsantrasyon (dehidrasyon, yanıklar, şiddetli kusma, intestinal obstrüksiyon vb),yüksek rakımlarda yaşamak, sigara kullanımı ve akciğer hastalıkları
Kan düzeyinin azaldığı durumlar: Anemiler, B12/folik asit eksikliği, kanamalar, hipotiroidi, kanserler, karaciğer ve böbrek hastalıklarıdır.
Referans değerler: Erkeklerde 13.5 - 17.5 g/dL Kadınlarda 12.0 -15.5 g/dL

3-Hematokrit (Htc):
Kanın hücresel kısmının sıvı kısmına oranla yüzdesel ifadesidir ve genelde anemilerin değerlendirilmesinde kullanılır.
Kan düzeyinin arttığı durumlar: Polisitemi, şiddetli egzersiz, hemokonsantrasyon, yüksek irtifada bulunmak.
Kan düzeyinin azaldığı durumlar: Anemiler.
Sağlıklı hamile kadınlarda hamile olmayanlara oranla daha düşük bulunur.
Referans değerler: Erkeklerde % 38.8 -50 Kadınlarda % 34.9 - 44.5

4-PLT (Platelet) Trombosit Sayısı:
Pıhtılaşmanın ve kanamanın kontrolünde rol alan hücrelerdir.
Referans değerler: Yaş grubuna göre 150-450 K/mm3 arasında değişir.

B-Demir Bağlama Kapasitesi (TIBC veya TDBK):
Demir eksikliği anemisinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Fakat ferritin düzeyleri bu konuda daha güvenilir bir testtir. Daha çok kronik demir yüklenmesi hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır(kalıtsal hemokromatozis).
Kanda Demir, demir bağlama kapasitesi değerleri demir eksikliği anemisinin tanısında kullanılmaz.
Referans değerler: 250-450 mcg/dL
Kalıtsal demir depo hastalıklarında Transferrin satürasyonu önemlidir. Normalde transferrin molekülünde demir oranı %25-30’dur.
Transferin demir oranı= (100 x serum iron/TIBC) olarak hesaplanır.
Serum demiri
Erkeklerde 50-150 mcg/dL
Kadınlarda 35-145 mcg/dL
Kalıtsal hemokromatoziste serum demiri >150 mcg/dL’dir. Transferin satürasyunu %60 üzerindedir.

C-Ferritin:
Demir taşıyan kan hücresi proteinidir. Kan ferritin düzeyi ile vücut depolarındaki demir miktarı anlaşılabilir. Anemisi olan hastalarda(demir eksikliğine bağlı) ferrritin düzeyi düşer.
Hemokromatziste, porfirilerde,hipertiroidizmde,tip 2 diyabette, fazla kan transfüzyonlarında, karaciğer hastalıklarında ve bazı kanser türlerinde ferritin düzeyi artar.
Referans değerler: Erkekler için 24 – 336 ng/mL Kadınlar için 11 - 307 ng/mL

D-Periferik Yayma İncelemesi:
Kandaki hücrelerin tanımlanmasında ve hastalıklarının saptanmasında kullanılır. Kan örneği cam(lam) üzerine ince bir tabaka halinde yayılır ve özel yöntemlerle boyanır. Anemilerin tanısında, beyaz kan hücrelerinin sınıflmasında ve bazı kanser türlerinde tanıya yardımcıdır.

E-Hemoglobin Elekroforezi:

Talassemi ve hemoglobinopatilerin tanısında kullanılır. Kanımızda kırmızı kan hücreleri içinde yer alan hemoglobin, dokular için gerekli olan oksijeni taşır. Hemoglobin molekülünün hem ve globülin olmak üzere iki kısmı vardır. Sağlıklı bir kişide globin proteini iki çift polipeptid zincirinden oluşur. Polipeptid zincirlerine göre erişkin bir kişinin eritrositlerinde 3 ayrı tipte hemoglobin bulunur:
1. Hemoglobin A: Globin parçası 2 alfa, 2 beta polipeptid zincirinden yapılmıştır. Total hemoglobinin %96-98’ini içerir.
2. Hemoglobin F: Globin parçası 2 alfa ve 2 gama polipeptid zincirinden yapılmıştır; total hemoglobinin %1’inden azını kapsar.
3. Hemoglobin A2: Globin parçası 2 alfa ve 2 delta polipeptid zincirinden yapılmıştır, total hemoglobinin %2-3’ünden azını içerir.
Normal hemoglobin elektroforez değerleri aşağıdaki gibidir:
HbF : 0 – 2 %
HbA2 : 1.5 – 3.5
HbD : 0 – 0
HbS : 0 – 0
HbC : 0 – 0
HbA : 94 – 99
HbE: 0 – 0
Anormal hemoglobin (hemoglobinopati) varlığında veya yükselmelerinde en sık rastlanan anormallikler sırasıyla şöyledir:
HbS Orak hücreli anemi
HbC Hafif hemolitik anemi
HbA2: Talasemiler için özellikle de beta talasemi taşıyıcılığı için diagnostiktir. Hemoglobin elektroforezinde en sık rastlanan anormalliklerdir.
HbF: Homozigot beta talassemi, heterozigot beta talassemi, herediter HbF hastalığı homozigot veya heterozigot formu, orak hücreli anemi
HbA2: Beta talassemi ve megaloblastik anemi
HbH: HbH hastalığı, alfa talassemi taşıyıcılığı, unstabil Hb hastalıkları
Bugüne değin 350´den fazla hemoglobin varyantı tespit edilmiş ve tanımlanmıştır.

Makaleler

Makale Eklenmemiş.

Yorum Yaz

Yorum Yapabilmek İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız.

Forum Köşemiz