Febril Konvülziyon (Ateşli havale)

Çocuklarda ateşli hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkar.Çocuğun gelişen beyninin ateşli hastalığa verdiği bir yanıttır.Genellikle geçicidir ve kalıcı bir hasar bırakmaz.Nöbet sonrası çocuğunuzu mutlaka doktor kontrolüne götürmelisiniz.
Konvülziyon sırasında gözlerde kayma,ya da ciddi titreme ve kaslarda kasılma olabilir.Genellikle ateş38 derece üzerindedir.Bilinç kaybı olabilir.El ve ayaklarda ani kasılma ve kas sertleşmeleri olabilir.Gözlerde kayma olabilir. İki tipte olabilir. 1-Basit tip:15 dakikadan kısa sürer.Genel kasılmalardır.24 saat içinde tekrarlamaz.
2-Kompleks tip:15 dakikadan uzun sürer.24 saat içinde tekrarlar.Vücudun tek tarafına lokalizedir.
Febril konvülziyonda vücut ısısı hızla yükselir, 24 saat içinde ateş yükselmesiyle nöbet görülür.Bazen çocuğun hastalığının ilk belirtisi konvülziyon olabilir.
Viral ya da bakteriyel enfeksiyonlar nöbet başlatabilir.Tipik çocukluk enfeksiyonları febril konvülziyonu uyarabilir.Daha nadir bir sebep de menenjit nedeniyledir.Bu durumda ateş olmayabilir.
Bazen aşılardan sonra konvülziyon görülebilir.Aşı konvülziyon yapmaz.Fakat aşıya bağlı gelişen ateş yükselmesi konvülziyon yapabilir.
1/25 sıklıkta görülür.6 aylıktan 5 yaşına kadar görülebilir.3 yaşından sonra nadirdir.Aile hikayesi olanlarda daha sık görülür.

Pek çok febril konvülziyon uzun dönemde tamamen geçer.Basit tip febril konvülziyon beyin hasarı,zeka geriliği,öğrenme güçlüğü bırakmaz.Çocukta daha ciddi bir hastalığı göstermez. 1/ 3 hastada tekrarlama eğilimindedir.Aşağıdaki durumlarda tekrarlama riski fazladır:
-İlk konvülziyonda ateş düşükse
-Ateşin başlangıcı ile nöbet arası süre kısa ise
-Çocukta sık sık ateş oluyorsa
-Yakın aile üyelerinden birinde febril konvülziyon hikayesi varsa
-İlk nöbette çocuk 15 aylıktan küçükse

Tanıda fizik muayene ,kan ve idrar testleri yapılır.Kompleks tipte EEG gerekebilir.
Febril konvülziyonun önlenmesinde ateş düşürülmesi gerekmeyebilir.Çocuk boğulma riskine karşı küvetin içine ateşini düşürmek için konulmamalıdır.10 dakikadan uzun süren konvülziyonlar,tekrarlayan konvülziyonlar risklidir.
Konvülziyon sırasında çocuğunuzu yan yatırın,düşmeyeceği bir yere koyun.Çocuğunuzu yakından takip edin.Sert ve keskin aletleri ortadan kaldırın.Dar veya sıkan giysileri çıkartın,rahat kıyafetler giydirin.Çocuğun hareketlerini kısıtlamayın.Çocuğun ağzına bir şey koymayın.
Pek çok çocuk konvülziyon sonrası normal aktivitelerine döner.Acil durumlarda telaşa kapılmadan uygun şekilde müdahele etmeniz önemlidir.Nöbetin süresi,tek taraflı olup olmadığı,ateş sonrası başlangıç zamanını doktorunuzu bilgilendirmek için kaydetmelisiniz.
Pek çok febril konvülziyon ateşin yükselmesinden birkaç saat sonraki ilk dönemde olur.Ateş düşürücü tedavi ateşi düşürecektir,fakat nöbet geçirmeyi önleyemeyebilir.İlaçlar hastalık süresini kısaltmaz,bu nedenle düşük dereceli ateş genellikle tedavi gerektirmeyebilir.
Asetaminofen genellikle güvenlidir.Fakat çok fazla kullanımda karaciğer yetmezliği yapabilir.Aspirin çocuklarda 20 yaş öncesi asla kullanılmamalıdır.Çocuğun yeterli sıvı alması ve uygun şekilde giyinmesi önemlidir.kalın giysiler ateşi artırabilir.
Nadiren antiepileptik ilaçlar febril konvülziyonun önlenmesinde kullanılır.Fakat bu ilaçlar öğrenme güçlüğü,uyku problemleri,irritabilite,hiperaktivite ve solunumzorlukları yaratabilir.
Acil durumlarda oral ya da rektal ilaçlar kulanılabilir. Nöbet 3-5dakikadan uzun sürerse kullanılır.Ateş yükseldiğinde rektal diazepam nöbet riskini azaltır.

Yorum Yaz

Yorum Yapabilmek İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız.

Forum Köşemiz