MERS - CoV enfeksiyonu

Coronavirüs enfeksiyonu
Coronavirüs enfeksiyonları bütün dünyada yaygın olarak görülen enfeksiyonlardır. Hafis orta derecede üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına yol açarlar. Genelde soğuk iklimlerde ortaya çıkma eğilimindedirler. Fakat 2012 yılında ilk olarak ve daha çok Ortadoğu ülkelerinde görülen yeni bir coronavirüs enfeksiyonu ortaya çıkmıştır. Bu yeni virüsün daha çok erişkinlerde ciddi akut alt solunum yolu enfeksiyonuna neden olduğu görülmüştür. Ortaya çıktığı ülkeler çoğunlukla Ortadoğu ülkeleri olduğu için adına “Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus” (MERS-CoV) adı verilmiştir. Yapmış olduğu hastalık tablosu da kısaca MERS olarak adlandırılmıştır.
Hastalığın etkeni nedir?
MERS-CoV 2003 yılında salgın yapan ciddi akut solunum yetmezliği sendromu (SARS)’ın etkeni olan coronavirüsle aynı virüs değildir. Bununla birlikte SARS etkenine benzemektedir.
Nasıl Bulaşır?
Bugüne kadar görülen olgulardan yola çıkarak bu hastalığın insandan insana solunum (damlacık) yoluyla bulaştığı kanaatine varılmıştır.
Hastalığın seyri nasıldır?
MERS-CoV ile enfekte insanların çoğunda nefes darlığı, öksürük ve ateşle seyreden ciddi akut solunum yolu hastalığı gelişmektedir. Nisan 2012 - Mayıs 2013 tarihleri arasında 49 olgu bildirilmiş, 29 Mayıs 2013 itibarıyla MERS olgularının yaklaşık yarısı (24) ölümle sonuçlanmıştır. Bazı hastalarda ise enfeksiyon orta şiddette seyretmektedir.
Hangi durumlarda şüphelenelim?
• Özellikle on gün öncesine kadar Arap yarımadasına veya komşusu ülkelere (Bahreyn, Irak, İran, israel, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen) seyahat öyküsü bulunması,
• Ateş ve öksürük ile beraber ani başlangıçlı solunum yolu enfeksiyonu tespit edilesi durumunda bu hastalık akla gelmelidir.
Tanısı nasıl konulur?
Tanı amaçlı olarak polymerase chain reaction (PCR) kullanılabilir.
Tedavisi var mıdır?
Hastalığın özgün bir tedavisi yoktur. Tıbbi bakım ve destek tedavisi ile semptomlar hafifletilebilir.
Nasıl korunabiliriz?
MERS enfeksiyonu şüphesi olan veya tanısı konulan hastalara yaklaşırken tıbbi maske, eldiven, gözlük ve önlük kullanılmalı, el ve çevre hijyenine dikkat edilmelidir.

 

Yorum Yaz

Yorum Yapabilmek İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız.

Forum Köşemiz