Preelempsi (Gebelik Toksemisi)

Preeklempsi gebelikte yüksek tansiyon ile seyreden ve ciddi obstetrik komplikasyonlara neden olan bir durumdur.
Gebelikte yüksek tansiyon tespit edilirse, aşağıdaki dudrumların ayırıcı tanısı yapılmalıdır:
1-Gebeliğe bağlı hipertansiyon
Kan basıncı yükselir. İdrarda protein kaybı yoktur. Fakat bazen gestasyonel hipertansiyon zemininde preeklempsi gelişebilir.
2-Preeklempsi
Genellikle 20.haftadan sonra ortaya çıkar.Yüksek tansiyon görülür. Kan basıncı 140/90 mmHg veya üzerindedir. En az 6 saat arayla ve iki kez yapılan ölçümlerde yüksek kan basıncının tespiti gerekir. İdrarda protein kaybı olur. Şiddetli başağrısı vardır. İdrar çıkışı azalabilir. 1 haftada 1 kilo gibi ani kilo artışı olabilir. Ödem gelişir. Normal gebeliklerde de ödem olabilmektedir. Eğer tansiyon yüksekse el ve yüzde de ödem varsa dikkat edilmelidir.
Sebebi ve oluşma mekanizması tam bilinmemektedir. Rahime giden kan akımı yetersizdir.
3-Kronik hipertansiyon
Tansiyon yüksekliği 20.haftadan önce de vardır. Fakat gene bu hastalarda da idrarda protein kaybı olmaz. Bu hastalarda doğum öncesi fark edilmemiş yüksek tansiyon olabilmektedir.
4-Superempoze preeklempsi
Kronik hipertansiyon zemininde de bazen preeklempsi gelişebilir.  Bu hastalarda tansiyon daha fazla yükselir ve idrarda protein atılmaya başlar.

Risk faktörleri şunlardır:
İlk gebeliklerde, daha önce preeklempsi hikayeniz varsa, farklı bir kişiden hamile kalınması durumunda, 20 yaş altı veya 40 yaş üstü gebeliklerde, obesite varsa, çoğul gebelik varsa, iki gebelik arasındaki süre uzunsa, gebelik şekeri varsa preeklempsi riski artar. Vitamin D eksikliği, sık idrar yolu enfeksiyonu, dişeti hastalıkları preeklempsi riskini artırabilir.

Tanı:
Gebeliğin 20.haftasından sonra tansiyon yükselmesi ve idrarda protein kaybı varsa tanı konulur. Kan testleri yapılarak kan sayımı (hemoglobin ve trombosit sayımı), karaciğer ve böbrek fonsiyon testlerine bakılır. 12-24 saatlik idrarlar toplanarak toplam protein kaybına bakılır. Ultrasonla fetal gelişim ve amnios sıvısı miktarı değerlendirilir. NST testi ile 20 dakikada 15sn süren 15 atım kalp hızı artışı varlığı değerlendirilir.Eğer normalse bebeğin oksijenlenmesi,sağlığı iyi demektir. Doppler ultrason ölçümleri yapılarak anneye ve fetusa ait damarlarda yetersiz akım varlığı tespit edilebilir. Eğer amnios sıvısı azalmışsa bebeğiniz için risk artışı söz konusudur.

preeklempsi-takibiTedavi:
Peeklempsinin tek ve en etkin tedavisi doğumdur. Eklempsi (nöbet geçirme), plasenta dekolmanı(eş ayrılması), felç, şiddetli kanama görülebilecek komplikasyonlardır. Fetal gelişim bozulur, ölü doğum yapma riski artar.
Tedavide tansiyon düşüren ilaçlar kullanılır. Kortikosteroid uygulaması ile 48 saat gibi kısa bir sürede bebeğin akciğer gelişimi hızlandırılabilir. Ve Hastanın genel durumunda bir miktar iyileşme görülebilir. Ciddi preeklempsi varsa eklempsi (nöbet geçirme) riskine karşı magnezyum tedavisi başlanabilir. Eğer preeklempsi hafifse yatak istirahati ve sıkı takip önerilir.
Eğer doğuma yakınsanız preeklempsi tesbit edildiği anda doğum başlatılabilir. Eğer ciddi preeklempsi varsa gebelik haftanıza bakılmaksızın sezeryanla doğum planlanabilir. Doğum sırasında nöbet geçirme riskine karşı damar yolu ile magnezyum tedavisi verilir.

Preeklempsi ve Ciddi Preeklempsi için tanısal kriterler

 

Sistolik
kan basıncı( mm / Hg )*

Diastolik
kan basıncı( mm / Hg )*

Proteinüri
( g / 24saat )

Preeklempsi

> 140

> 90

> 0.3

Ciddi Preeklempsi

> 160

> 110

> 0.5

(*Kan basınçları en az 4 saat ara ile ve en az iki kere ölçülmelidir.)

D vitamininin preelempsi riskini azalttığı yönde bulgular vardır. Fakat herhangi bir vitamin desteğini alırken doktorunuza danışmalısınız.

Preeklempsinin ciddi komplikasyonları şunlardır:
1-Rahime giden kan miktarı azalır. Bebekte gelişme geriliği, düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve ölü doğum riski artar.
2-Plasenta dekolmanı (eş ayrılması): Bebeğin eşi rahim dauvarına yapıştığı yerden ayrılır. Aşırı kanama bebeğin ve annenin hayatını riske sokar.
3-HELLP sendromu: Ciddi bir medikal acil durumdur. Preeklempsi belirtileri ortay çıkmadan da gelişebilir. Hastalarda bulantı, başağrısı, baş dönmesi, mide yanması görülür.
4-Eklempsi (Nöbet geçirme): Görmede bulanıklık, baş dönmesi, mide ağrısı, bilinç bulanıklığı yaşanabilir. Eklemsi nöbeti sırasında beyinde, böbreklerde, karaciğerde kalıcı hasara neden olabilir. Sizin için ve bebeğiniz için hayati risk taşıyan bir medikal acildir.
5-Preeklempsi geçiren kadınların ilerde kalp damar sistemi hastalığı riski artar.

Yorum Yaz

Yorum Yapabilmek İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız.

Forum Köşemiz