Sifiliz(Frengi)-CYBH

Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır.Treponema Pallidum bakterisi sifiliz nedenidir.Primer ve sekoder evrelerde bulaştırıcılık vardır.
Ağrısız bir yara olarak başlar(Ağızda,genital bölgede ya da rektumda). Bu yaralara cilt yoluyla temas edildiğinde bulaşma olur.
İlk bulaşmadan sonra yıllarca vücutta kalır.Bu dönemde tek bir penisilin iğnesi ile dahi tedavisi mümkündür.Tedavi edilmediğinde kalp,beyin ve diğer organlarda yaşamı tehdit eden zarar oluşturabilir.
Bu hastalık özellikle homoseksüel erkeklerde artma eğilimindedir. Genital bölgedeki yaralar HIV enfeksiyonuna yakalanma riskinizi artırır.

Her evrede belirtiler de farklıdır. Evreler birbirine karışabilir. Evreler şunlardır:
1-Primer sifiliz- Genital bölgede yara(Şankr) vardır. Bir ya da bir kaç tane yara olabilir. Ağrısız olduğu için fark edilmeyebilir.Yara kendi kendine 6 haftada iyileşir.
2-Sekonder sifiliz- İlk yara iyileştikten birkaç hafta sonra tüm vücutta döküntü oluşur. Avuç içleri ve ayak tabanlarında dahi döküntü vardır. Kaşıntı genelde yoktur. Ağız ya da genital bölgede siğil benzeri lezyonlar olabilir. Kas ağrıları, ateş, boğaz ağrısı ve lenf nodlarında şişme görülebilir. Birkaç haftada geçer ,fakat 1 yıl süresince tekrarlayabilir.
3-Latent sifiliz- Tedavi edilmediğinde yıllarca sürebilecek latent döneme girer. Genelde şikayet olmaz.
4-Tersiyer sifiliz- Tedavi edilmeyen hastaların %15-30’unda görülür. Beyin, göz, sinir, kalp, karaciğer ve eklem tutulumu görülür. İlk enfeksiyondan yıllarca sonra gelişir.
5-Konjenital sifiliz- Sifiliz hastası annelerin bebeklerinde görülür. Doğumda belirti yoktur. Bazılarında avuç içleri ve ayak tabanlarında döküntü görülür. Daha sonra sağırlık, diş deformiteleri ve burun basıklığı görülür.

Sifiliz mikrobu, tuvaletten,banyo küvetinden,çamaşırlardan,kapı kollarından,havuzdan ve sıcak saunadan bulaşmaz

Tedavi gelişebilecek hasraları önler, fakat hasar görmüş dokuları iyileştirmez.
Hastada deri altında küçük şişlikler olabilir(gumma).Geç dönemde görülür.Bu lezyonlar diğer organlarda da olabilir ve tedavi ile geçer.
Sifiliz tedavi edilmediğinde felç,menejit,sağırlık,körlük ve demans görülebilir.
Aorta anerizması ve iltihabı,kalp kapaklarının enfeksiyonu sık görülür.
Gebe kadınların bebeklerine enfeksiyon bulaştırma riski fazladır. Düşük, ölü doğum, doğum sonrası bebek ölümü sıktır. Bu nedenle gebelerin sifiliz taramasından geçmeleri önerilmektedir.
Tanı:
Sifiliz antikorları enfeksiyon geçtikten sonra bile yıllarca kanda pozitif kalır. Tarama testinde kan testi kullanılmaktadır.
TPIHA, Treponema Pallidum Hemaglütinasyon Testi
Venereal disease research laboratory; VDRL
Genellikle sifiliz(frengi) taramasında iki tip test kullanılır. Nontreponemal testler ve treponemal testler. Genellikle ülkemizde yukarıdaki iki test kullanılmaktadır.
VDRL bir nontreponemal testtir. Yani sifiliz bakterisini ya da antikorlarını taramaz. Bu testte sifiliz enfeksiyonunda, kardiyolipinle reaksiyona giren spesifik olmayan antikorlar tespit edilir. Gebelikte, otoimmün bozukluklarda ve başka enfeksiyonlarda da pozitif olabilir. Bazen fazla miktarda antikora bağlı yanlış negatif sonuçlar da görülebilir. VDRL testinin tarama testi olarak kullanılması sınırlıdır. Çünkü, hastalığın erken ve geç dönemlerinde negatif sonuç alınabilir. Tedavi edilmeyen 1/3 hastada negatif sonuç alınabilir. Tedavi sonrası VDRL testi negatifleşir. Diğer non treponemal test Rapid plasma reagin; RPR testidir. VDRL ile aynı duyarlılığa sahiptir.
Treponemal testler Treponema Palliduma karşı antikor ve antijenleri saptamada kullanılır. Bu testlerin duyarlılığı daha yüksektir ve treponema enfeksiyonları için spesifiktir, fakat daha pahalı testlerdir. Ayrıca bu testler hastalığın tedavisi sonrasında da pozitifliğini korur. Bu nedenle tedavinin takibinde kullanılmaz. Treponemal testler şunlardır: Fluorescent treponemal antibody absorption test; FTA-ABS; Treponema pallidum particle agglutination assay; TPPA; Microhemagglutination assay; MHA-TP; Darkfield microscopy
Eğer hastada primer şankr lezyonu varsa, yaradan alınan örnekte bakteriler özel bir mikroskopik yöntemle gözlenebilir. Deneyimli bir kişi tarafından yapılacak darkfield(karanlık alan) mikroskopisi tanıya yardımcı bir diğer yöntemdir.

Tedavi:
İlk evrede bir yıl içinde tek doz penisilin enjeksiyonu bile hastalığın ilerlemesini durdurur. Bir yıldan uzun süreli enfeksiyonlarda ek dozlar gerekmektedir. Gebelikte tek tedavi alternatifi penisilindir.Eğer penisilin alerjisi varsa desensitizasyon işlemi gerekir.
Jarisch-Herxheimer reaksiyonu: Tedavinin ilk gününde oluşabilecek bir reaksiyondur.Bir gün süren ateş,titreme,bulantı,başağrısı ve kasağrıları görülür.
Kan testleri yapılarak penisilinin etkinliği takip edilir. Kan testleri negatif olana kadar cinsel birliktelik önerilmez. Partnerinizin de HIV ve sifiliz testlerinden kontrol olmasını önermeniz gerekir.

Yorum Yaz

Yorum Yapabilmek İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız.

Forum Köşemiz