Tiroid fonksiyon testleri

Tiroid bezi nefes borusu önünde kelebek tarzı bir iç salgı bezidir. Tiroid hormonları metabolizmayı, beyin gelişimini, solunumu, kalp ve sinir sistemi fonksiyonlarını, vücut sıcaklığını, kas gücünü, cilt kuruluğunu, adet düzenini, kilo kontrolünü, kolesterol düzeyini kontrol etmede önemlidir.TSH hormonu hipofiz bezinden salgılanır ve T3 ve T4 üretimini kontrol eder. Kanda T3 ve T4 düzeyi azaldığında TSH salınımı artar, T3 ve T4 düzeyi arttığında TSH azalır.

Tiroid hastalıklarında tiroid testlerinin değerlendirme sırası aşağıdaki gibi olmalıdır:
TSH düzeyi < 0.3 mIU/L ise, serbest T4 (FT4) bakılır.
Eğer FT4  normal düzeyde  ve TSH <0.1 mIU/L ise, TotalT3 düzeyi değerlendirilir.
TSH >5.0 mIU/L ise, serbest T4(FT4) and thyroperoxidase antikorları(anti-TPO)bakılır.

Tiroid Stimülan Hormon, TSH, serumdan
Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ve tedavinin takibinde ilk tercih edilen kan testidir. TSH düzeyleri 35 yaşından sonra 5 yılda bir tekrar edilmelidir. Kan düzeyleri 0.3- 4 mIU/L arasındadır.

Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan diğer testler şunlardır:
Serbest T3, FT3 (2.0-3.5 pg/mL)
Total T3, TT3(80-190 ng/dL);
Serbest T4, FT4 (0.8-1.8 ng/dL)
Total T4, TT4(5.0-12.5 mcg/dL)

Hipotiroidizmde T3 düzeyleri ileri dönemlere kadar normal kalır. Bu açıdan hipotiroidi değerlendirilmesinde T3 düzeyleri önem taşımaz. T4 dolaşımda bulunan ana tiroid hormondur. Genellikle serbest T4 düzeyleri tiroid hastalıklarının değerlendirmesinde daha sağlıklı bilgi verir.
Subklinik(borderline) hipotiroidide TSH düzeyleri artmıştır, serbest T4 düzeyleri normaldir.
%80 hastada TSH 10mIU/L altındadır. Subklinik hipotiroidinin tedavi edilmesi ya da takip edilmesi konusunda tam bir fikir birliği yoktur.

TSH Reseptör Antikoru(Thyroid-stimulating Immunoglobulin) (TSI) Testi:
TSI antikorları Graves hastalığında artar. Tiroid bezinin fazla miktarda hormon üretmesine
neden olur. Graves ghastalığının tanısını koyabilmek için, hasatlığın remisyonunu saptamak için ve gebelikte bu testten faydalanılır.

Antitiroid Antikorları:
Haşimoto tiroiditinin araştırılmasında kullanılır.
Antitiroid Antikorları iki tiptedir.
1-Anti-tiroglobulin(anti-TG) antikorları: Tiroid proteini tiroglobuline karşı oluşmuştur.
2-Anti-tiroperoksidaz (anti-TPO) antikorları: Tiroid enzimi tiroperoksidaz enzimine karşı oluşmuştur.

Tiroid fonksiyonlarının değerlendirmesinde kullanılan radyolojik testler şunlardır:
1- Radioaktif iyot uptake (RAIU) testi: Tiroid bezinin kandaki iyotu ne kadar topladığı kontrol edilir. Sıvı ya da kapsül formda radyoaktif iyot ağızdan alınır, 4-6 saat sonra ve tekrar 24 saat sonra gama probu ile tiroid bezinden ölçüm alınır. Graves hastalığında ve toksik nonüler guatr hastalığında fazla miktarda aktivite saptanır. Emziren ve gebe hastalarda önerilmemektedir.
2-Tiroid sintigrafisi: Radyoaktif iyot veya radyoaktif teknesyum verilerek tiroidin şekli çıkarılır. Tiroid nodüllerinin aktivitesi hakkında bilgi verir. Graves hastalarında genel olarak tiroid bezi büyük ve aktiftir. Tiroid nodülleri aktif ise sıcak nodüller olarak sintigrafide izlenebilir.Soğuk nodüllerde kanser riski daha fazladır.

Yorum Yaz

Yorum Yapabilmek İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız.

Forum Köşemiz